Scholar Accounting’s success story

ในปัจจุบันยังคงมีหลากหลายบริษัทที่จะต้องพบเจอกับปัญหาที่หลากหลาย  โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของระบบบัญชีและการทำบัญชีทุกรูปแบบ  บางบริษัทยังคงขาดบุคลากรที่คอยดูแลเรื่องของบัญชีโดยตรง  เมื่อเป็นเช่นนี้การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ก็คงจะไม่พ้นไปจากการค้นหาบริษัทที่เปิดให้บริการรับทำบัญชีระดับคุณภาพเข้ามาช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบบัญชี การวางแผนบัญชี และในส่วนอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีอย่างครบถ้วน  ซึ่งในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี   ทางเราสำนักงานบัญชีคุณภาพ  Scholar Accounting  มีความพร้อมที่เข้าไปช่วยเหลือและคอยแก้ไขในทุก ๆ ปัญหาเกี่ยวกับระบบบัญชีของทุกท่าน โดยที่ทุกท่านจะสามารถไว้วางใจและเชื่อมั่นผ่านการเลือกใช้บริการจาก Scholar Accounting ได้ทุกเมื่อเช่นเดียวกัน เนื่องจากทางเรายังคงมุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์และคอยดูแลระบบบัญชีทั้งหมดให้แก่ท่านอย่างละเอียดและสมบูรณ์  โดยเน้นย้ำไปกับการเริ่มต้นจากการวางรากฐานบัญชีที่ดีขึ้นให้ได้ก่อน  และส่วนนี้เองก็จะกลายเป็นส่วนที่สร้างความสำเร็จทางด้านการจัดทำบัญชีให้แก่ทุกท่านได้อย่างยั่งยืน

การเริ่มต้นของ Scholar  สำนักงานบัญชีคุณภาพ

สำหรับสำนักงานบัญชี Scholar Accounting ได้เริ่มต้นจากการเป็นสำนักงานบัญชี  เอ็น เอ เอฟ มาก่อน  ซึ่งสำนักงานบัญชีเอ็น เอ เอฟ ได้เริ่มต้นเปิดให้บริการ ตั้งแต่ปี  2547   ซึ่งมีคุณนันทกาญจ์ ลิ้มเจริญ เป็นผู้นำในการก่อตั้งสำนักงานบัญชีนี้ขึ้นมา  และในระยะเวลาต่อมา Scholar Accounting ได้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานด้านการทำบัญชีอย่างต่อเนื่องเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์อันมีค่าด้วยความใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับความพึงพอใจมากที่สุด พร้อมทั้งได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น  บริษัท สกอลาร์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ในปี 2556 และได้เปิดให้บริการเป็นที่ปรึกษาบัญชี   การวางแผนบัญชี และวางระบบบัญชี พร้อมทั้งให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

จุดเด่นของ Scholar  ที่ไม่ใช่แค่เป็นที่ปรึกษาบัญชีเท่านั้น

สำนักงานบัญชี Scholar Accounting ได้เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานกว่า 17 ปี    ซึ่งทีมงานของเราทุกคนถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดทำบัญชีและมีความรู้ที่ทันสมัย ผ่านการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างเข้มข้น และลงลึกถึงรายละเอียดในทุกขั้นตอนของการจัดทำบัญชี โดยเฉพาะงานทางด้านการวางระบบบัญชี  , บัญชีบริหาร , การวางแผนบัญชีภาษีอากร,  การจัดการต้นทุน , การจดทะเบียนและการใช้โปรแกรมบัญชีแบบสำเร็จรูป ERP และ BOI  รวมไปถึงบริการบัญชีออนไลน์ในรูปแบบระบบการประมวลผลแบบคลาวด์  ซึ่งส่งผลทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายได้มากยิ่งขึ้น  เพราะสามารถใช้งานได้ทั้งในระบบ Windows และ macOS รวมไปถึงสามารถใช้ได้ในหลายอุปกรณ์เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น Tablet หรือ Smartphone

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา   Scholar  Accounting ได้พัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพราะอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าทุกคน ซึ่งจุดเด่นของ Scholar Accounting ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีดังต่อไปนี้

 • Scholar Accounting มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในงานด้านการจัดทำบัญชี
 • Scholar Accounting ออกแบบวางระบบบัญชีที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกิจการ (On Demand Service)
 • Scholar Accounting ให้บริการทางบัญชีให้กับกิจการต่าง ๆ ในรูปแบบของการให้ความรู้ การเป็นพี่เลี้ยง และ การเป็นที่ปรึกษา (Education, Coaching, Consulting)
 • Scholar Accounting ได้รับการรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001 ในปี 2013
 • Scholar Accounting ได้รับใบอนุญาตสำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent) จากกรมสรรพากร ในปี 2013

บริการดี ๆ จาก Scholar ที่มาพร้อมกับการวางแผนและการวางระบบบัญชี

สำหรับบริการหลัก ๆ ที่ Scholar Accounting ได้เปิดให้บริการถือได้ว่ามีหลากหลายรูปแบบและครบถ้วนทุกกระบวนการเกี่ยวกับการจัดทำและการดูแลบัญชี   ซึ่งบริการทางบัญชีที่ Scholar Accounting เปิดให้บริการ มีดังนี้

 • การวางระบบบัญชี, บัญชีบริหาร
 • การบันทึกรายการบัญชี
 • บริการบัญชีอื่น ๆ
 • บริการตรวจสอบบัญชี
 • บริการจำหน่ายโปรแกรมบัญชี
 • บริการอบรมการใช้งานโปรแกรม
 • บริการเป็นที่ปรึกษาบัญชี
 • เป็นที่ปรึกษาและวางแผนภาษีทั้งภาษีนิติบุคคลและธรรมดา พร้อมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ ร่วมด้วย
 • การขอคืนบัญชี
 • บริการงานทะเบียน
 • การจัดทำวีซ่าและหนังสืออนุญาต
 • บริการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • บริการสำรวจและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ รวมไปถึงการเขียนแผนธุรกิจ
 • การจัดหาแหล่งเงินทุน

ความสำเร็จของ Scholar ที่ยืนยันได้ว่าเราคือ “สำนักงานบัญชีคุณภาพ” อย่างแท้จริง!

ในส่วนของความสำเร็จของ Scholar Accounting ที่จะสามารถยืนยันได้ว่าเราคือ “สำนักงานบัญชีคุณภาพ” อย่างแท้จริงได้นั้น  ไม่ใช่แค่ผลงานทางด้านการให้บริการ  แต่เรายังคงเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการการันตีและยืนยันจากผลงานและรางวัลต่าง ๆ ที่เราได้มา  ดังต่อไปนี้

 • Scholar Accounting ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19/07/2556 เป็นต้นมา
 • Scholar Accounting ยังคงได้รับการรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 ในปี 2013
 • Scholar Accounting ได้รับใบอนุญาตสำนักงานบัญชีตัวแทนโดยกรมสรรพากร ในปี 2013
 • Scholar Accounting ได้รับอนุมัติให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาสาขาการเงิน ด้านบัญชีและภาษีอากร โดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558
 • ในส่วนของลูกค้าที่เลือกใช้โปรแกรมบัญชีอินเตอร์เน็ตของเรามีมากกว่า 50 รายขึ้นไป
 • พนักงานทุกตำแหน่งของ Scholar ล้วนแล้วแต่ได้รับการอบรมอย่างครบถ้วนอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี

ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวความสำเร็จของ Scholar Accounting สำนักงานบัญชีคุณภาพ  ที่พร้อมจะให้บริการและให้คำแนะนำอย่างเอาใจใส่แก่กิจการต่าง ๆ รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มที่ไว้วางใจและอยากจะเลือกใช้บริการจากทางเรา ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา Scholar Accounting ได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น  เพราะทางเราไม่ใช่แค่ที่ปรึกษาบัญชีเท่านั้น แต่ทางเรายังคงใส่ใจไปกับการวางรากฐานระบบบัญชีที่ดีตั้งแต่ต้นจนจบ  เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าจะได้พบกับระบบการจัดทำและการดูแลบัญชีที่ดีเยี่ยม เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ทุกท่านตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นบริการในรูปแบบไหนจากทางเรา เรายินดีที่จะช่วยดูแลลูกค้าทุกท่านเสมอไป