Home

WHO WE ARE

สำนักงานบัญชี เอ็น เอ เอฟ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยคุณนันทกาญจ์ ลิ้มเจริญ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สกอลาร์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ในปี 2556

อ่านต่อ

WHAT WE THINK

เราให้บริการลูกค้าโดยทีมงานที่มีประสบการณ์,มีความชำนาญในวิชาชีพและมีความรู้ที่ทันสมัยเราให้ความสำคัญต่อการให้บริการในรูปแบบการให้ความรู้ การเป็นพี่เลี้ยง

อ่านต่อ

WHO WE ARE

  • เราเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ
    บัญชี วันที่ 19/07/2556
  • เราได้รับการรับรองสำนัก
    งานบัญชีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001

อ่านต่อ

WE ARE CERTIFIRD ACCOUNTING PRACTICE

Certified by The Ministry of commerce, Our Services

ACCOUNTING SERVICE

Accounting Review Services

อ่านต่อ

PAYROLL SERVICES

HR document services,Payroll services

อ่านต่อ

INFORMATION & TECHNOLOGY SERVICES

Accounting software services

อ่านต่อ

TAXATION SERVICES

REGISTRATION SERVICES

Visa and Work permit service

อ่านต่อ

AUDITING SERVICES

Accounting Review Services

อ่านต่อ

BANK INFO

ข้อมูลจากหน่วยงาน สนับสนุน

เอกสารสำหรับลูกค้า เปิดบริษัทใหม่