REGISTRATION SERVICES

!!! PROMOTION !!! รับจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน
จด หจก. เหมาจ่าย ฿3,300 (ปกติ 8,000)
จด บจก. เหมาจ่าย ฿5,950 (ปกติ 9,500) *รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว
ฟรี ตรายาง ฟรี จด VAT ฟรี วางแผนภาษี

ปรึกษาฟรี!
โทร 095 782 5165 (คุณตี้)

รับโปรโมชั่นพิเศษ!
คลิกปุ่ม LINE
เพิ่มเพื่อน

 

อย่าบอกใครนะ !!!
ที่นี่ที่เดียว ที่จัดเต็ม ของแถมกว่า 10 รายการ มูลค่ารวม 5,000 บาท (หมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้น)

ของแถมที่ท่านจะได้รับทันทีที่จดทะเบียนกับเรา
!! แถมฟรี จองชื่อบริษัทออนไลน์
!! แถมฟรี ตราประทับ 1 ชิ้น
!! แถมฟรี ค่ารับรองลายมือชื่อ นักบัญชี
!! แถมฟรี จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ออนไลน์)
!! แถมฟรี หนังสือรับรองบริษัทเต็มชุด
!! แถมฟรี รายงานการประชุมเพื่อขอเปิดบัญชีกับธนาคาร
!! แถมฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อยื่นแบบสรรพากรทางอินเตอร์เน็ต
!! แถมฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหสั ผ่าน เพื่อใช้นาส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)
!! แถมฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหสั ผ่าน เพื่อใช้ยื่นแบบประกันสังคม
!!แถมฟรีให้คาปรึกษาตลอดระยะเวลาทาบญั ชีโดยไมเ่รียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

เราให้บริการจดทะเบียน บริษัท หจก. และจดทะเบียนธรุกิจทุกรูปแบบ

รายละเอียดงานบริการ อัตราค่าบริการ
จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล 1,500 บาท
จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ 7,500 บาท
จดทะเบียนตั้งบริษัทรวมการจองชื่อบริษัท 15,000 บาท
ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท
จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน 2,500 บาท(ต่อเรื่อง)
จดเปลี่ยนแปลงกรมสรรพากร เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, เพิ่มสาขา, เพิ่มทุน – กรณีจดทะเบียน 2,500 บาท(ต่อเรื่อง)
ขอใบอนุญาตกรมสรรพสามิต เพื่อจำหน่ายบุหรี่และสุรา 2,500 บาท
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 8,000 บาท
ทำบัตรผู้จัดการกรมศุลกากร สำหรับผู้นำเข้า – ส่งออก 4,000 บาท
จดเลิกกิจการและชำระบัญชี 7,000 บาท
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 30,000 บาท
บริการด้าน Visa 30,000 บาท
บริการด้าน Work Permit 30,000 บาท
บริการขอหนังสือรับรองและคัดเอกสาร 500 บาท
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องหมาย Registered) 3,500 บาท
จดเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (Trustmark) 2,000 บาท
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมราชการ

 

มั่นใจได้! กว่า 200 บริษัท ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ ใช้บริการจดทะเบียนธุรกิจ และทำบัญชีกับเรา

One Stop Services มาที่เดียวจบทุกเรื่องบัญชีและภาษี

 • คุ้มเกินราคา : ทำบัญชีราคาถูก แถมมีที่ปรึกษาธุรกิจเสมือนเป็นหุ้นส่วนที่จะคอยสนับสนุนธุรกิจท่านตลอดไป
 • ประสบการณ์สูง : ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ตรงกว่า 20 ปี เคลียร์ได้ทุกประเด็น
 • ตรงเวลา : ด้วยคุณภาพและมาตรฐานเหมือนกันไม่ว่าท่านจะเป็นกิจการขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ตาม
 • มั่นใจได้ 100% : ผลงานดูแลลูกค้า กว่า 200 บริษัท ชัดเจนทุกคำพูด เราเป็นบริษัทชั้นนำด้านรับทำบัญชี ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรมากมาย ในหลากหลายธุรกิจ ทั้งองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก กลาง (SMEs) และใหญ่ เช่น
  • รับทำบัญชี ธุรกิจขายออนไลน์ Facebook, Shopee, Lazada
  • รับทำบัญชี ธุรกิจให้บริการ
  • รับทำบัญชี ธุรกิจการผลิต
  • รับทำบัญชี ธุรกิจซื้อมาขายไป
  • รับทำบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • รับทำบัญชี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปรึกษาฟรี!

โปรโมชั่นพิเศษ! โทร 095 782 5165 (คุณตี้)
คลิกปุ่ม LINE
เพิ่มเพื่อน