ACCOUNTING SERVICE

!!! PROMOTION !!!
รับทำบัญชี ยื่นภาษี ครบวงจร
บริษัท และห้างหุ้นส่วน
เริ่มต้น 2,500 บาทต่อเดือน (ปกติ 3,000)
*ราคานี้เฉพาะ 5 กิจการแรกของเดือนเท่านั้น*

ปรึกษาฟรี!
โทร 095-782-5165 (คุณตี้)
รับโปรพิเศษ! คลิกปุ่ม LINE
เพิ่มเพื่อน

!!! เอกสิทธิ์พิเศษ
ที่ท่านจะได้รับแตกต่างจาก สนง.บัญชีอื่น

• มีผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีสำหรับกิจการ
• มีผู้ตsวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะ
• ให้คำแนะนำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาด้านบัญชีและภาษีอากร
ที่สำคัญ! เราเป็นตัวแทนกิจการเข้าพบกรมสรรพากร (กรณีที่มีปัญหาด้านภาษีอากร)

“รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ปิดงบการเงิน ตsวจสอบบัญชี ภาษีทั้งระบบ ครบวงจร”
ให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารบัญชีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร พร้อมเทคนิคประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง

One Stop Services
สํานักงานบัญชี สกอลําร์ แอคเค้าท์ติ้ง
“สํานักงานบัญชีและภาษีอากร ครบวงจร”
พร้อมให้บริการงานบัญชีและภาษี ทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการผลิต
ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอื่นๆ

มั่นใจได้!
ผู้ประกอบการทั่วไทย
ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ
ใช้บริการทําบัญชีและภําษีกับเรา
มาที่เดียวจบทุกเรื่องบัญชีและภาษี

 • คุ้มเกินราคา : ทำบัญชีราคาเหมาะสม พร้อมปรึกษาธุรกิจที่เสมือนเป็นหุ้นส่วนที่จะคอยสนับสนุนธุรกิจท่านตลอดไป
 • ประสบการณ์สูง : ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ตรงกว่า 20 ปี
 • ตรงเวลา : ด้วยคุณภาพและมาตรฐานเหมือนกันไม่ว่าท่านจะเป็นกิจการขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ตาม
 • มั่นใจได้ 100% : ผลงานดูแลลูกค้ากว่า 200 กิจการ ชัดเจนทุกคำพูด เราเป็นบริษัทชั้นนำด้านรับทำบัญชี ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรมากมายในหลากหลายธุรกิจ ทั้งองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก กลาง (SMEs) และใหญ่ เช่น
  • รับทำบัญชี ธุรกิจออนไลน์ Facebook, Instagram, Shopee, Lazada
  • รับทำบัญชี ธุรกิจการผลิต
  • รับทำบัญชี ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
  • รับทำบัญชี ธุรกิจซื้อมาขายไป
  • รับทำบัญชี ธุรกิจให้บริการ
  • รับทำบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • รับทำบัญชี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

5 เหตุผล
ที่ผู้ประกอบการไว้ใจเรา

  1. ฟรี! ให้คำปรึกษาการวางระบบบัญชีเพื่อควบคุมภายใน
  2. ฟรี! เทคนิคการประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง
  3. ฟรี! แก้ปัญหาด้านบัญชีและภาษี, ภาษีร้านค้าออนไลน์, ภาษีขายของออนไลน์, ภาษีผู้ค้าออนไลน์, ภาษีแม่ค้าออนไลน์, ภาษีย้อนหลัง, ภาษีบุคคล, ภาษีร้านค้า
  4. ฟรี! วางแผนป้องกันปัญหาบัญชีและภาษีในอนาคตที่อาจเป็นสาเหตุโดนกรมสรรพากรเรียกสอบ
  5. ฟรี! บริการที่ปรึกษาธุรกิจ (Consult) ที่คอยสนับสนุนธุรกิจของท่านให้ราบรื่น

1 บริการบัญชี Accounting Review Services

บริษัทให้บริการการจัดทำบัญชีและภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่าง ๆ ในการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร โดยมีทีมงานผู้ให้บริการจัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์

บริการจัดทำบัญชีรายเดือนได้รวมบริการดังต่อไปนี้

 1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
 2. จัดทำสมุดบัญชีรายวัน, สมุดบัญชี แยกประเภท และ รายงานทางบัญชี่ต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากร กำหนด
 3. บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญาชีที่กรมสรรพากรยอมรับซึ่งสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ เป็นปัจจุบันทุกเดือน ลูกค้าตรวจสอบได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 4. จัดทำปิดงบการเงินรายปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินครบถ้วน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
 5. เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากร ต้องการขัอมูลเพิ่มเติม
 6. จัดเตรียมโปรแกรมบัญชีบนอินเตอร์เน็ตพร้อมฝึกอบรม ท่านสามารถออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบเสนอราคาได้จากโปรแกรม พร้อมรายงานกว่า1,000รูปแบบ รวมทั้งอบรมการใช้งานฟรี

(รายละเอียดการทำบัญชีตามตารางด้านล่าง)

การคิดค่าบริการ ตามปริมาณของเอกสารและรายงาน ความซับช้อนของเอกสารหรือความยากง่ายของเอกสารและรายงาน ความละเอียดของรายงานงบการเงินที่ผู้บริหารต้องการ

บริษัทให้บริการบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีออนไลน์ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการและนำข้อมูลและรายงานทางบัญชีไปใช้เพื่อการบริการได้อย่างทันเวลา

ค่าบริการ การกำหนดค่าบริการค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับมาตรฐานมีความสมเหตุ เหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อนของงานและความเสี่ยงของธุรกิจ

2 บริการบันทึกรายการบัญชี Bookkeeping Services

3 บริการวางระบบบัญชี Compilation of financial statements services

จากการที่บริษัทได้มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชี,วางแผนภาษีอากรในหลายประเภทธุรกิจ จีงมีความชำนาญในการวางระบบบัญชีให้กับกิจการ ตลอดจนการแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับกิจการ ,การวางแผนต้นทุนและการวางแผนการผลิตจะทำให้กิจการกำหนดราคาขายสินค้าและควบคุมต้นทุนได้อย่างแม่นยำ บริษัทยินดีให้บริการกับทุกขนาดธุรกิจ

ค่าบริการ การกำหนดค่าบริการค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับมาตรฐานมีความสมเหตุ เหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อนของงานและความเสี่ยงของธุรกิจ

ปรึกษาฟรี!
โทร 095-782-5165 (คุณตี้)
รับโปรโมชั่นพิเศษ! คลิกปุ่ม LINE

เพิ่มเพื่อน

SMES PROMOTION FOR 2020

บริษัท สนับสนุนให้SMEs มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องในราคาประหยัด พร้อมบริษัทมีการออกแบบเอกสารบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ พร้อมการวางแผนภาษีและการอบรมบัญชีเบื้องต้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเสนองานบริการ

Promotion Price

2500/เดือน

เอกสาร40ชุด

Order

ราคาปกติ

3500/เดือน

เอกสาร80ชุด

Order