4 วิธีหาแหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจของคุณ และรวมแหล่งเงินทุนของ SME

เงินทุน เป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้น ๆ ของการทำธุรกิจทุกประเภท ดังนั้นคนที่กำลังเขียนแผนธุรกิจเพื่อเริ่มทำกิจการทำธุรกิจหรือกำลังมีไอเดียดี ๆ ที่อยากนำมาทำเป็นธุรกิจจะต้องมองหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการ ซึ่งแหล่งเงินทุนในการทำธุรกิจนี้สามารถหาได้จากหลายแหล่งด้วยกันดังต่อไปนี้

  1. เงินเก็บ คนที่ทำงานมาหลายปีหรือมีเงินรายได้จากแหล่งอื่น ๆ ที่ได้ออมเงินเอาไว้เป็นจำนวนพอสมควร สามารถนำเงินจำนวนนี้มาลงทุนทำธุรกิจเพื่อให้เงินงอกเงยมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการมือใหม่จะต้องมีการวางแผนบัญชีอย่างเป็นระบบโดยจะต้องมีเงินในส่วนของการลงทุนและเงินสดสำรองเพื่อใช้ในการหมุนเวียน
  2. ขอยืมเงินจากคนรู้จัก ส่วนใหญ่มักจะเป็นการขอเงินหรือยืมเงินจากพ่อแม่, ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูงที่มีสถานะทางการเงินอยู่ในระดับที่จะช่วยเหลือได้ ซึ่งข้อดีของการหาเงินทุนด้วยวิธีนี้ก็คือ อาจมีดอกเบี้ยไม่สูงนักหรืออาจไม่เสียเลย แถมยังรู้สึกสบายใจกว่าเพราะเป็นเงินจากคนที่รู้จักกัน แต่ทั้งนี้เมื่อได้เงินจากแหล่งเงินทุนนี้มาทำธุรกิจแล้ว ก็ต้องวางระบบบัญชีให้ดีเพื่อที่จะได้นำเงินมาคืนให้โดยเร็วที่สุดเพื่อที่ผู้ให้ยืมจะได้ไม่เดือดร้อน
  3. หาผู้ร่วมลงทุน หากต้องการทำธุรกิจและมีเงินไม่พอสามารถหาหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมลงทุนมาร่วมทำธุรกิจด้วยกันได้ ซึ่งการหาหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมลงทุนนี้ต้องมีการพูดคุยและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน มีการทำสัญญาที่รอบคอบรัดกุม หากผู้ร่วมลงทุนต้องการลงทุนเป็นตัวเงินอย่างเดียวก็จะต้องมีการวางแผนบัญชีอย่างรอบคอบเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเงินกันในภายหลัง หากไม่มีประสบการณ์ในการทำบัญชีมากพอสามารถเลือกใช้บริการของสำนักงานบัญชี มืออาชีพซึ่งมีความรู้ความชำนาญในการทำบัญชีและจัดการเรื่องงบการเงินต่าง ๆ ได้ดีกว่า ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระในการทำเอกสารบัญชีและลดปัญหาของการทำบัญชีลงไปได้มาก
  4. ขอสินเชื่อจากธนาคาร หรือกู้ยืมเงินจากธนาคารที่มีการปล่อยสินเชื่อเพื่อการทำธุรกิจโดยเฉพาะ โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการเขียนแผนธุรกิจที่ชัดเจนและรัดกุมเพื่อนำเสนอธุรกิจที่กำลังจะทำให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินเกิดความสนใจ อีกทั้งยังต้องเตรียมหลักทรัพย์ค้ำประกันตามที่ธนาคารกำหนด ที่สำคัญคือต้องมีการวางแผนบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่มีความรู้เรื่องบัญชีควรให้สำนักงานบัญชีมืออาชีพเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

จะเห็นได้ว่าวิธีการหาเงินทุนมาทำธุรกิจนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ซึ่งหากคุณเป็นผู้ประกอบการ SME ที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนสำหรับ SME ในประเทศไทย เรามีแหล่งเงินทุนดี ๆ มานำเสนอเพื่อเป็นตัวช่วยในการทำธุรกิจของคุณดังต่อไปนี้

  • สินเชื่อ SME คนตัวเล็ก เป็นสินเชื่อระยะยาวที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่เน้นสนับสนุนกิจการขนาดเล็กที่มีการจ้างงานไม่เกิน 50 คนหรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่ไม่รวมที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี ซึ่งผู้กู้ต้องมีการวางแผนบัญชีอย่างเป็นระบบเพราะต้องส่งข้อมูลให้กับกองทุนตามรอบบัญชีทุกปี
  • โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพจาก บยส. หรือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการหรือพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อมาทำธุรกิจ ซึ่งมีข้อดีคือไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในปีแรกเพราะรัฐบาลจะเป็นผู้รับชำระให้ และในปีต่อ ๆ ไปจะคิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันต่อปีในอัตราร้อยละ 1-2 โดยมีวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
  • โครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อ SMEs จาก SMI หรือ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต ที่ให้วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท ผ่อนชำระนาน 7 ปี ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอสินเชื่อในโครงการได้จากธนาคารหลัก 14 แห่งใกล้บ้าน
  • สินเชื่อสำหรับส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยที่ให้วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีไอเดียธุรกิจนวัตกรรมที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาต้นแบบหรือกำลังเข้าสู่กระบวนการผลิต หากผู้ประกอบการคนไหนมีไอเดียดี ๆ ในการเริ่มต้นธุรกิจที่ต้องใช้นวัตกรรม สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากโครงการนี้ได้เลย
  • สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการจากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เป็นสินเชื่อที่ธนาคารปล่อยให้กับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่กำลังต้องการเงินทุนมาดำเนินกิจการ ซึ่งเงื่อนไขในการพิจารณาจะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ธนาคาร แต่สิ่งที่ผู้ประกบการจะต้องเตรียมตัวให้ดีคือ หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน, แผนธุรกิจที่เขียนขึ้นมาอย่างดีและมีความชัดเจน รวมทั้งงบการเงินที่ผู้ประกอบการอาจขอความช่วยเหลือจากสำนักงานบัญชีเพื่อให้ทำบัญชีและงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อประกอบการขอสินเชื่อและเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาของการทำบัญชีในภายหลัง

เมื่อได้รู้ข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนในการทำธุรกิจอย่างนี้แล้ว ผู้ประกอบการมือใหม่และเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนอยู่ก็คงจะไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทุนอีกต่อไป เพราะมีวิธีการหาเงินทุนและแหล่งเงินทุนมากมายที่สามารถไปติดต่อเพื่อนำเงินมาลงทุนกับธุรกิจต่อไปได้ สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนเพื่อทำธุรกิจ ลองเข้ามาติดต่อสอบถามกับทีมงานของ Scholar Accounting กันดูก่อน รับรองว่าคุณจะได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน