แผนธุรกิจ(ตัวอย่าง)

งานวิจัยธุรกิจ

summary of beauty salon

summary of building

summary of consult

summary of language

summary of repair shop

summary of research

 

ตัวอย่างแผนธุรกิจ

ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจ

Cover-การค้า.

คู่มือการเขียนแผนธุรกิจภาคการค้า

แบบฟอร์มแผนธุรกิจภาคการค้า

Cover-บริการ 

แบบฟอร์มแผนธุรกิจภาคบริการ

คู่มือการเขียนแผนธุรกิจภาคบริการ

แผนธุรกิจคำแนะนำ

แผนธุรกิจเปล่า

แผนธุรกิจอย่างง่าย