ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


ภาษีที่ดินแบบใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ภาษีที่ดินใหม่ แบ่งประเภทที่ดินที่ต้องเสียภาษีไว้ 4 รายการ

1.ที่ดินเพื่อการเกษตร

2.ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

3.ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม

4.ที่ดินรกร้างว่างเปล่า

กฎหมายภาษีที่ดินนี้จะกระทบอะไรบ้าง?

ที่ดินรกร้างนั้นถูกเก็บภาษีในอัตราที่ค่อนข้างสูงเลยที่เดียว ทำให้เจ้าของที่ดินทั้งหลายไม่อยากถือครองเพราะมีต้นทุนค่อนข้างสูงขึ้นมาก ดังนั้นกฎหมายภาษีนี้อาจทำให้เกิดแรงขายที่ดินมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนบริษัทอสังหาฯ หรือผู้พัฒนาที่ดินก็ต้องรีบสร้างและพัฒนาที่ดินให้เร็วขึ้นเพื่อให้ที่ดินผืนนั้นมีประโยชน์และเสียภาษีน้อยลง เรียกว่าเป็นการผลักดันให้ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ทางอ้อมจากภาครัฐ

แต่การผลักดันทางอ้อมแบบนี้ก็มีเรื่องที่ต้องระวังอยู่เหมือนกัน คือ เมื่อเกิดการสร้างพัฒนาอสังหาขึ้นพร้อมๆกัน อาจกระทบให้เกิด Over Supply ในตลาดขึ้นได้

บ้านหลายๆหลังควรทำสิ่งนี้

เนื่องจากบ้านและที่ดินนั้นมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คงไม่แปลกถ้าหากเรามีเงินแล้วเราจะเก็บความมั่งคั่งของเราไว้ในรูปแบบบ้านและที่ดิน มีบ้านและที่ดินเยอะควรทำอย่างไร

1.โอนบ้านเป็นชื่อทายาทหรือลูกหลาน หากเราอยากมอบเป็นมรดกให้ลูกของเราอยู่แล้ว การโอนบ้านเป็นชื่อลูกนั้น จะได้รับสิทธิบ้านหลังแรก ยกเว้นภาษี 50 ล้าน

2.ย้ายชื่อไปอยู่บ้านที่แพงที่สุด บ้านหลังแรกหรือบ้านที่เราอยู่จะยกเว้นภาษี 50 ล้าน ดังนั้นการที่เราเลือกให้ชื่อที่เราอยู่ในบ้านหลังที่แพงที่สุดก็จะช่วยประหยัดภาษีได้ไม่น้อยเลย

แล้วถ้ามีที่ดินเปล่า ต้องทำสิ่งนี้ เนื่องจากรัฐสนับสนุนให้เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินไม่ปล่อยรกร้างต่อก็จะโดนอัตราภาษีที่สูงขึ้น ดังนั้นเราจึงควรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินที่เรามี เช่น

  1. แบ่งแปลงที่ดินให้เล็กลง เพราะภาษีนั้นคิดเป็นขั้นบันได ยิ่งแปลนที่ดินใหญ่ก็จะยิ่งเสียภาษีเยอะ ดังนั้นการที่เราแบ่งแปลนที่ดินเป็นหลายๆแปลงจะทำให้ราคาประเมินถูกลง ก็จะเสียภาษีน้อยลง
  2. แปลงที่ดินรกร้างเป็นที่ดินเกษตรกรรม การแปลงที่ดินเปล่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม นอกจากจะทำให้เสียภาษีน้อยลงแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้อีกทางด้วย แต่ที่ดินบางที่ก็อาจจะไม่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เช่น ภูมิประทศ
  3. สร้างบ้านในที่ดินที่มี ถ้าเรามีที่ดินแปลงใหญ่ซึ่งอาจจะเสียภาษีน้อยลงมาได้เพราะกลายเป็นที่ดินเพื่ออาศัยทันที่

ถือว่าเป็นกฎหมายภาษีที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนตลาดที่ดินและอสังหาฯเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเก็บภาษีเพื่อให้รัฐได้ได้มีเงินไปพัฒนาประเทศต่อแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินรกร้างที่ถูกปล่อยทิ้งไว้มานานให้เกิดการสร้างประโยชน์การแข่งขัน และช่วยเพิ่มการจ้างงานทางอ้อมไปอีกด้วย และยังเป็นส่วนช่วยให้ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจน แต่อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ไปศึกษาและนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเราด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งประเทศและตัวเรานะจ้ะ