ความจริงของการจ้างสำนักงานบัญชีในปัจจุบัน

การวางระบบบัญชีเป็นงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรอบคอบ และความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก อีกทั้งการทำบัญชียังเป็นงานพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อธุรกิจทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ SME หรือแม้แต่ธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโต เพราะการวางแผนบัญชีมีส่วนสำคัญในเรื่องของการยื่นภาษีให้กับสรรพากร ทำให้ในปัจจุบันเจ้าของธุรกิจยุคใหม่หันมาเลือกใช้บริการจากสำนักงานบัญชีคุณภาพกันมากขึ้น

ทำความรู้จักกับสำนักงานบัญชีและที่ปรึกษาบัญชี

สำนักงานบัญชีคุณภาพนั้นพร้อมให้บริการแก่บริษัททุกบริษัทด้วยบุคลากรที่ปรึกษาบัญชีผู้มีประสบการณ์ในด้านงานบัญชี ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่ด้านบัญชีตามที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทตามขอบเขตงานที่ได้ตกลงกันไว้ รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบริหาร เพื่อช่วยวางระบบการทำบัญชี จัดการงานบัญชีต่าง ๆ ทำการตรวจสอบบัญชี ยื่นภาษี หรืองานจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น ด้วยความรู้และประสบการณ์ของสำนักงานบัญชีเหล่านี้ ที่ทำให้ธุรกิจหลายแห่งเลือกใช้บริการด้านบัญชีจากสำนักงานเหล่านี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน

บริการจากสำนักงานบัญชีคุณภาพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบอะไรบ้าง

ส่วนใหญ่แล้วการจ้างสำนักงานบัญชีนั้นมีจุดประสงค์หลักก็คือ เพื่อจ้างบุคลากรนักทำบัญชีหรือที่ปรึกษาบัญชีจากภายนอกบริษัท เพื่อทำการบันทึกบัญชี ซึ่งในขอบเขตงานมีตั้งแต่การรวบรวมและจัดเก็บเอกสารรายรับรายจ่ายหรือรายการบัญชีที่สำคัญ การบันทึกบัญชีรายวันไม่ว่าจะเป็นบัญชีซื้อ-ขาย  บัญชีรับ-จ่าย บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ หรือบัญชีทั่วไป   การแยกประเภทบัญชีออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ และทำการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบตามที่ตกลงกันโดยอาจแยกเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน รวมไปถึงการปิดงบบัญชีประจำปี นอกจากนี้สำนักงานบัญชีทั่วไปยังมีการให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการทำบัญชีบริหารไปจนถึงการวางระบบบัญชีให้กับบริษัทอีกด้วย

นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการทำบัญชีต่าง ๆ แล้ว สำนักงานบัญชีอาจให้บริการด้านการยื่นภาษีประจำเดือนและประจำปี รวมถึงงานด้านประกันสังคมให้กับบริษัทอีกด้วย ซึ่งก็แล้วแต่ขอบเขตการให้บริการของสำนักงานบัญชีแต่ละแห่ง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วหน้าที่ของสำนักงานบัญชีหรือนักบัญชีที่บริษัทว่าจ้าง ก็เพื่อการทำบัญชีและการยื่นภาษีประจำปีให้แก่บริษัทนั่นเอง

เพราะเหตุใด การจ้างที่ปรึกษาบัญชีจึงสำคัญต่อธุรกิจในปัจจุบัน

ช่วงแรกของการเริ่มต้นธุรกิจนั้น การวางแผนบัญชีอาจจะยังไม่จำเป็นเท่าใดนัก แต่เมื่อเวลาผ่านไป ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ความจำเป็นหลายอย่างก็เริ่มทำให้ความสำคัญของการวางแผนบัญชีเพิ่มมากขึ้นทีละน้อย จนในที่สุดบริษัทก็อาจมาถึงจุดที่ต้องการจ้างที่ปรึกษาบัญชีอย่างจริงจัง โดยที่ในปัจจุบันการเลือกใช้บริการจากสำนักงานบัญชีคุณภาพเพื่อมาทำบัญชีให้กับบริษัทนั้นเป็นที่นิยมอย่างมาก นั่นก็เพราะข้อดีหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

 • ช่วยประหยัดค่าทำบัญชีและลดต้นทุนของกิจการ

สำหรับบริษัทหรือกิจการที่ไม่เคยว่าจ้างนักบัญชีมาก่อนเลยนั้น การวางระบบบัญชีทั้งระบบเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองทั้งเวลา ค่าทำบัญชี ทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้กิจการต้องรับภาระต้นทุนเพิ่มมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันการว่าจ้างสำนักงานบัญชีเพื่อจัดการวางระบบบัญชีหรือทำบัญชีให้กับบริษัทนั้น อาจมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นแค่เพียงเดือนละ 1,500 – 2,000 บาทเท่านั้น โดยเรทราคาการว่าจ้างอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของปริมาณงาน ในขณะที่การจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัทสักคนอาจต้องใช้เงินเริ่มต้นตั้งแต่ 12,000 – 15,000 บาทเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังไม่รวมโปรแกรมทางบัญชีและต้นทุนอื่น ๆ ดังนั้นการว่าจ้างนักบัญชีจากภายนอกบริษัท (Outsource) จึงเป็นทางเลือกแรกที่เจ้าของกิจการหรือบริษัทหลายแห่งเลือกใช้

 • งานบัญชีมีความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้

สำนักงานบัญชีนั้นส่วนใหญ่แล้วดำเนินกิจการโดยนักทำบัญชีที่มีความรู้และประสบการณ์มาอย่างยาวนาน รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของบัญชีบริหารเป็นอย่างมาก การว่าจ้างแต่ละครั้งจึงมั่นใจได้เสมอว่า บริษัทจะได้รับบริการด้านการทำบัญชีที่ถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วนทั้งระบบ อีกทั้งยังไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาอบรมหรือสอนงานใด ๆ เพียงแค่ส่งมอบเอกสารและอาจให้รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทตามที่นักบัญชีต้องการเท่านั้น

 • สะดวกและประหยัดเวลา

สำนักงานบัญชีมักจะรับผิดชอบงานทำบัญชีให้กับบริษัทรวมไปถึงการคำนวณภาษีและการยื่นภาษีประจำปีให้ในคราวเดียวกัน นอกจากนี้อาจมีบริการปิดงบประมาณประจำปี งบการเงินหรือบริการทางบัญชีบริหารอื่น ๆ อีกด้วย จึงช่วยประหยัดทั้งเวลาและขั้นตอนในการทำงาน

 • มีที่ปรึกษาบัญชีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการ

นอกจากการทำบัญชีแล้ว การว่าจ้างสำนักงานบัญชียังมาพร้อมกับที่ปรึกษาบัญชีผู้เชี่ยวชาญและพร้อมให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่บริษัทของเราโดยเฉพาะ รวมถึงงานด้านการวางระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ เพื่อให้บริษัทสามารถทำบัญชีตามระบบที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจ้างสำนักงานบัญชีในปัจจุบัน 

สิ่งที่หลาย ๆ บริษัทมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจ้างสำนักงานบัญชี มีดังนี้

 • นักบัญชีมีหลายสาขา คนที่เรียนจบบัญชีไม่ได้มีทักษะเหมือนกันทั้งหมด
 • นักบัญชีที่เก่งค่าตัวจะแพงมาก ยิ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษเงินเดือน 150,000-350,000 กันเลย ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการทักษะแบบไหน
 • นักบัญชี ไม่ใช่นักกฏหมาย ดังนั้นงานด้านภาษีทำได้แต่ไม่ได้ชำนาญทุกคน ภาษีต้องปฏิบัติตามประมวลรัษฏากร ซึ่งเนื้อหากว้างมาก อย่าคาดหวังว่านักบัญชีจะรู้หมด
 • อย่าคาดหวังว่านักบัญชีทุกคนจะให้ความสำคัญในเรื่องของการมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind) ซึ่งความเข้าใจผิดในจุดนี้เอง อาจทำให้ผู้รับบริการเสียความรู้สึกไปกับความคาดหวังที่จะได้รับบริการที่ประทับใจจากนักบัญชี
 • ค่าบัญชีที่จ่าย อาจไม่สอดคล้องกับค่าความเสี่ยงของธุรกิจ เช่น ค่าทำบัญชีลูกค้าคิดว่าเอกสาร 20 ใบต่อเดือนค่าทำบัญชีควรอยู่ที่ 2,000-3,000 บาท ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด แท้ที่จริงแล้วค่าทำบัญชีจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของบิลแต่ละใบ,จำนวนเอกสาร และประเภทของธุรกิจ
 • การจ้างนักบัญชีราคาถูกอาจไม่คุ้ม ถ้าโดนนักบัญชีเทงานหายตัวไป กิจการของคุณจะได้รับความเสียหายและติดตามตัวไม่ได้
 • ก่อนจ้างสำนักงานบัญชี เราควรไปเยี่ยมชมสำนักงาน, ดูการทำงาน และเจ้าของบริษัทก่อน เพื่อดูว่าสำนักงานมีสภาพอย่างไร การทำบัญชีคุณภาพ ไม่ได้ทำกันง่าย ๆ ลูกค้าควรให้คุณค่าแก่สำนักงานบัญชีที่ดีและมีคุณภาพ
 • สำนักงานบัญชีที่แพงและดีนั้นหากยาก แล้วสำนักงานบัญชีที่ถูกและดียิ่งหายากเข้าไปกันใหญ่ คุณพร้อมที่จะเสี่ยงกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสำนักงานบัญชีราคาถูกแล้วหรือยัง
 • หากเชื่อสำนักงานบัญชีในเรื่องของการวางแผนเพื่อหนีภาษี สุดท้ายกิจการต้องรับผิดชอบ ได้ไม่คุ้มเสีย
 • สรรพากรยุค 0 ใช้ big data ในการตรวจสอบ ลืมการหนีภาษีแบบเดิมไปเลย ยุคต่อไปคือยุคที่กฏหมายเข้มงวด
 • ศาลภาษีแยกจากศาลอาญาและแพ่งทั่วไป ซึ่งทำให้รู้ว่าศาลภาษีมีความาสำคัญไม่น้อยไปกว่าศาลอาญาและศาลแพ่งเลยทีเดียว

การวางแผนบัญชีถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจในทุกระดับ งานบัญชีเป็นกระบวนการสำคัญที่ไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง เพราะหากเราไม่ใส่ใจการวางระบบบัญชีแล้ว สิ่งที่ตามมาอาจทำให้บริษัทประสบปัญหาต่าง ๆ ที่ยุ่งยากทั้งในด้านกฎหมายและด้านการเงิน แต่หากเราเลือกให้ความสำคัญกับเรื่องของบัญชีแล้วล่ะก็ นอกจากจะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้ว การทำบัญชียังทำให้เราสามารถจัดระบบระเบียบของธุรกิจ มองภาพรวมของกิจการได้ดีขึ้น ช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท และยังช่วยให้บริษัทสามารถยื่นภาษีตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และเป็นมืออาชีพ ด้วยเหตุนี้เองที่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เจ้าของกิจการหรือบริษัทหลายแห่ง หันมาให้ความสนใจงานบัญชีและเลือกจ้างสำนักงานบัญชีคุณภาพเพื่อการทำบัญชีให้กับบริษัทของตน สำหรับใครที่กำลังสนใจใช้บริการสำนักงานบัญชี แต่ยังไม่รู้ว่าจะใช้บริการจากที่ไหนดี ลองเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลกับ Scholar Accounting ดู รับรองว่าคุณจะได้บริษัทรับทำบัญชีดี ๆ มาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอย่างแน่นอน