การเริ่มธุรกิจในประเทศกลุ่ม AEC

แนวทางการทำธุรกิจนั้น ไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือในกลุ่มประเทศ AEC ล้วนมีหลักการพื้นฐานไม่ต่างกัน คือจะต้องมีการทำแผนธุรกิจ, วางระบบบัญชี และหาที่ปรึกษาบัญชี เพื่อป้องกันปัญหาของการทำบัญชี ส่วนรายละเอียดปลีกย่อย ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประเทศนั้น ๆ ที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งต้องศึกษาให้ดีก่อนที่จะเริ่มธุรกิจ

ประเทศไหนอนุญาตให้คนไทยไปทำธุรกิจได้

ประเทศในกลุ่ม AEC มีความเหมือนและต่างกันในบางเรื่อง แต่การรวมกลุ่มก็เพื่อจะได้เอื้อประโยชน์แก่กันและกันในภูมิภาคนี้ ธุรกิจข้ามชาติก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ทุกประเทศได้ขยายเครือข่าย เพื่อสร้างกำลังในกลุ่มประเทศ เพื่อเป็นอำนาจต่อรองในอนาคต การเปิดโอกาสให้มีการลงทุนจึงมีด้วยกันทุกประเทศ แต่ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างทำให้การลงทุนมีความยากง่ายต่างกัน ลองมาดูว่า ประเทศไหนลงทุนยากง่ายต่างกันอย่างไร

ประเทศในกลุ่ม AEC ที่สามารถเข้าไปลงทุนได้ เรียงลำดับจากง่ายไปหายาก ดังนี้  สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ส่วนไทยถูกจัดไว้ในอันดับที่ 3 รองจากมาเลเซีย ที่เปิดโอกาสให้ประเทศในกลุ่มเข้ามาลงทุนทำธุรกิจ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจไปทำธุรกิจในกลุ่ม AEC

การลงทุนทำธุรกิจในประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงว่ายากแล้ว การทำธุรกิจในต่างประเทศยากกว่า เพราะมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากกว่าธุรกิจคือ เหตุปัจจัยต่าง ๆ ในเรื่องเหล่านี้

 1. รู้จักแต่ละประเทศ

อินโดนีเซีย ประชาชนเยอะก็จริง แต่ก็กีดกันการค้าพอสมควร และการตลาดแข่งขันสูง

เมียนมาร์ น่าลงทุนเกี่ยวกับสินค้าที่รัฐบาลอนุญาตให้ชาวต่างชาติทำ ซึ่งมีหลายกลุ่ม เช่น สินค้าเพื่อผลิตผลการเกษตร, เมล็ดพันธุ์พืช,  ปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง, สินค้าประเภทอุปกรณ์การแพทย์ และสินค้าพวกวัสดุก่อสร้าง

ฟิลิปปินส์ มีภูมิประเทศที่เป็นเกาะ ค่าขนส่งแพง ถ้าจะทำควรตั้งโรงงานในเกาะที่สนใจเลย และที่นี่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ นักลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษี 6 ปี

สปป.ลาว เป็นประเทศที่นักธุรกิจท้องถิ่นมีอิทธิพลสูง ถ้าจะลงทุนควรร่วมทุนไม่ใช่ไปลงทุนเองทั้งหมด

เวียดนาม เป็นประเทศที่มีตลาดชนชั้นกลางขนาดใหญ่ สนใจเรื่องความงามและสุขภาพ การลงทุนต้องอิงภาครัฐ

กัมพูชา  รัฐบาลเปิดเสรี เพื่อทำประเทศเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก

 1. กฎหมายในประเทศนั้น ๆ – กฎหมายเป็นสิ่งที่ผู้เข้าไปอาศัยต้องปฏิบัติตาม ยิ่งในประเทศที่มีความเคร่งครัดด้วยแล้ว จะมาทำอะไรตามใจอย่างไทย ๆ ไม่ได้ อาจส่งผลกระทบถึงธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม หากคิดจะไปลงทุนประเทศไหน นอกจากที่ปรึกษามีการวางแผนภาษีให้แล้ว ที่ปรึกษากฎหมายก็เป็นเรื่องสำคัญ
 2. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ทรัพย์สินทางปัญญา ก็เป็นอีกเรื่องที่คุณต้องเรียนรู้ เมื่อไปทำธุรกิจการค้าที่ต่างประเทศ แม้คุณจะมีการจดทะเบียนในประเทศแล้ว แต่ไปต่างประเทศก็ต้องศึกษาใหม่ เพราะแต่ละแห่งก็มักจะคุ้มครองเฉพาะธุรกิจในประเทศของตน
 3. ศึกษาระบบการทำงานของประเทศนั้น ๆ – แผนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยไม่ใช่ว่าจะนำไปใช้ได้กับทุกประเทศ เนื่องจากเงื่อนไขต่างกัน ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม การดำรงชีวิต การจับจ่ายซื้อสินค้า รวมถึงลู่ทางการจัดจำหน่าย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคทั้งสิ้น
 4. เงื่อนไขการลงทุน – การสนับสนุนการลงทุนของรัฐบาล มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทำให้ธุรกิจของคุณมีแนวโน้มไปต่อ หรือลงทุนแล้วต้องย้ายกลับประเทศ ถ้ารัฐบาลสนับสนุน คุณจะได้โอกาสพิเศษ
 5. รู้กำลังของผู้บริโภคในท้องถิ่นที่คิดจะไปลงทุน – เพื่อประเมินความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

จะเห็นได้ว่า มีหลายสิ่งที่เป็นองค์ประกอบในการทำธุรกิจที่คุณจะต้องรู้ หากคุณไปทำธุรกิจยังต่างประเทศ เพื่อลงทุนแล้วไปต่อได้ นั่นคือสิ่งที่คุณต้องรู้เมื่อไปทำธุรกิจในต่างประเทศ

 เริ่มธุรกิจในประเทศกลุ่ม AEC อย่างไร

การเริ่มธุรกิจในประเทศกลุ่ม AEC นั้น ควรเริ่มต้นตรงไหนก่อน ระหว่างความสนใจของคุณ ความถนัด หรือประเทศที่ตอบโจทย์สิ่งที่คุณต้องการ ลองมาดูรายละเอียดกัน

 1. เลือกประเทศที่สนใจไปลงทุนทำธุรกิจ ภาพกว้าง ๆ ของแต่ละประเทศ มีความน่าสนใจน่าลงทุนต่างกัน
 2. ธุรกิจที่คุณสนใจเหมาะกับประเทศนั้นหรือไม่ และเจาะลึกรายละเอียดลงไปว่า เหมาะกับเมืองใด รวมถึงรัฐบาลสนับสนุนหรือไม่
 3. หาที่ปรึกษาเพื่อการลงทุนแบบไม่ผิดพลาด ซึ่งควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์มาก่อน ถึงจะเป็นที่ปรึกษาของคุณได้
 4. ควรทำธุรกิจในลักษณะไหน ลงทุนเอง หรือร่วมทุนกับนักธุรกิจของประเทศนั้น ๆ เพราะมีเงื่อนไขในบางประเทศเช่น สปป. ลาว ไม่ควรลงทุนเอง เราควรหาผู้ร่วมลงทุนในประเทศดังกล่าวซึ่งจะทำให้เราดำเนินธุรกิจได้ง่ายกว่า
 5. สำรวจตลาด ทำวิจัยการตลาดถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นหากเข้าไปลงทุน แม้มีที่ปรึกษาแล้ว ก็ยังต้องรอบคอบเพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ซึ่งการสำรวจตลาด ทำวิจัย และการลงพื้นที่จริง จะทำให้ เห็นโอกาส และความเสี่ยง
 6. เมื่อตัดสินใจที่จะลงทุน รวมถึงมั่นใจในความเป็นไปได้แล้ว ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุน หาที่มาของเงินลงทุน และต้องตระหนักว่า การลงทุนในต่างประเทศในกลุ่ม AEC บางประเทศ นอกจากจะศึกษาข้อมูลที่หาได้ ยังต้องเรียนรู้เรื่องการเมือง และผู้ทรงอิทธิพลนอกระบบอีก

ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเริ่มธุรกิจในประเทศกลุ่ม AEC ประเทศไหนก็ตาม ควรเป็นไปอย่างมืออาชีพ และไม่ประมาท เพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มธุรกิจในประเทศกลุ่ม AEC ลองเข้ามาติดต่อสอบถามกับทีมงานของ Scholar Accounting กันดูก่อน รับรองว่าคุณจะได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน