การวางแผนภาษี

[blox_row][blox_column width=”1/1″][blox_video type=”embed” embed=”%3Cobject%20width%3D%22420%22%20height%3D%22315%22%3E%3Cparam%20name%3D%22movie%22%20value%3D%22%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FpUbeYTyEQWg%3Fhl%3Dth_TH%26amp%3Bversion%3D3%26amp%3Brel%3D0%22%3E%3C%2Fparam%3E%3Cparam%20name%3D%22allowFullScreen%22%20value%3D%22true%22%3E%3C%2Fparam%3E%3Cparam%20name%3D%22allowscriptaccess%22%20value%3D%22always%22%3E%3C%2Fparam%3E%3Cembed%20src%3D%22%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FpUbeYTyEQWg%3Fhl%3Dth_TH%26amp%3Bversion%3D3%26amp%3Brel%3D0%22%20type%3D%22application%2Fx-shockwave-flash%22%20width%3D%22420%22%20height%3D%22315%22%20allowscriptaccess%3D%22always%22%20allowfullscreen%3D%22true%22%3E%3C%2Fembed%3E%3C%2Fobject%3E”][blox_video type=”embed” embed=”%3Cobject%20width%3D%22560%22%20height%3D%22315%22%3E%3Cparam%20name%3D%22movie%22%20value%3D%22%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FR-OfM8B4NbQ%3Fversion%3D3%26amp%3Bhl%3Dth_TH%26amp%3Brel%3D0%22%3E%3C%2Fparam%3E%3Cparam%20name%3D%22allowFullScreen%22%20value%3D%22true%22%3E%3C%2Fparam%3E%3Cparam%20name%3D%22allowscriptaccess%22%20value%3D%22always%22%3E%3C%2Fparam%3E%3Cembed%20src%3D%22%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FR-OfM8B4NbQ%3Fversion%3D3%26amp%3Bhl%3Dth_TH%26amp%3Brel%3D0%22%20type%3D%22application%2Fx-shockwave-flash%22%20width%3D%22560%22%20height%3D%22315%22%20allowscriptaccess%3D%22always%22%20allowfullscreen%3D%22true%22%3E%3C%2Fembed%3E%3C%2Fobject%3E”][blox_video type=”embed” embed=”%3Cobject%20width%3D%22560%22%20height%3D%22315%22%3E%3Cparam%20name%3D%22movie%22%20value%3D%22%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2Fi27okaryR48%3Fhl%3Dth_TH%26amp%3Bversion%3D3%26amp%3Brel%3D0%22%3E%3C%2Fparam%3E%3Cparam%20name%3D%22allowFullScreen%22%20value%3D%22true%22%3E%3C%2Fparam%3E%3Cparam%20name%3D%22allowscriptaccess%22%20value%3D%22always%22%3E%3C%2Fparam%3E%3Cembed%20src%3D%22%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2Fi27okaryR48%3Fhl%3Dth_TH%26amp%3Bversion%3D3%26amp%3Brel%3D0%22%20type%3D%22application%2Fx-shockwave-flash%22%20width%3D%22560%22%20height%3D%22315%22%20allowscriptaccess%3D%22always%22%20allowfullscreen%3D%22true%22%3E%3C%2Fembed%3E%3C%2Fobject%3E”][blox_video type=”embed” embed=”%3Cobject%20width%3D%22560%22%20height%3D%22315%22%3E%3Cparam%20name%3D%22movie%22%20value%3D%22%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2F7VI56k4vhxE%3Fhl%3Dth_TH%26amp%3Bversion%3D3%26amp%3Brel%3D0%22%3E%3C%2Fparam%3E%3Cparam%20name%3D%22allowFullScreen%22%20value%3D%22true%22%3E%3C%2Fparam%3E%3Cparam%20name%3D%22allowscriptaccess%22%20value%3D%22always%22%3E%3C%2Fparam%3E%3Cembed%20src%3D%22%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2F7VI56k4vhxE%3Fhl%3Dth_TH%26amp%3Bversion%3D3%26amp%3Brel%3D0%22%20type%3D%22application%2Fx-shockwave-flash%22%20width%3D%22560%22%20height%3D%22315%22%20allowscriptaccess%3D%22always%22%20allowfullscreen%3D%22true%22%3E%3C%2Fembed%3E%3C%2Fobject%3E”][blox_video type=”embed” embed=”%3Cobject%20width%3D%22560%22%20height%3D%22315%22%3E%3Cparam%20name%3D%22movie%22%20value%3D%22%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FaTWMrDq-yuI%3Fversion%3D3%26amp%3Bhl%3Dth_TH%26amp%3Brel%3D0%22%3E%3C%2Fparam%3E%3Cparam%20name%3D%22allowFullScreen%22%20value%3D%22true%22%3E%3C%2Fparam%3E%3Cparam%20name%3D%22allowscriptaccess%22%20value%3D%22always%22%3E%3C%2Fparam%3E%3Cembed%20src%3D%22%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FaTWMrDq-yuI%3Fversion%3D3%26amp%3Bhl%3Dth_TH%26amp%3Brel%3D0%22%20type%3D%22application%2Fx-shockwave-flash%22%20width%3D%22560%22%20height%3D%22315%22%20allowscriptaccess%3D%22always%22%20allowfullscreen%3D%22true%22%3E%3C%2Fembed%3E%3C%2Fobject%3E”][/blox_column][/blox_row]