ปี 62 แบงค์ปล่อยกู้จากข้อมูลบัญชีเล่มเดียว กิจการควรเตรียมตัวอย่างไร

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. พ.ศ.2562 เป็นต้นไป มีมาตรการที่ว่า SMEs ต้องทำงบการเงินแบบ “บัญชีเล่มเดียว” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากการทำระบบบัญชีหลาย ๆ เล่มอันแสนยุ่งยาก เสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดหลายจุด อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคารเวลาเอาไปยื่นกู้ ด้วยอุปสรรคมากมายที่ผู้ประกอบการต้องเจอ ทำให้ภาครัฐเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการทำบัญชียื่นภาษีให้กรรมสรรพากรด้วยบัญชีเพียง “เล่มเดียว” ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่าย ลดค่าใช้จ่ายค่าทำบัญชี และลดความเสี่ยงเรื่องการเงินที่อาจคลาดเคลื่อน

ดังนั้นในช่วงระยะเวลาที่กำลังเริ่มต้นนี้ เจ้าของกิจการควรจะเริ่มปรับตัว และเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ระบบการยื่นสินเชื่อที่ต้องใช้บัญชีเล่มเดียวเท่านั้นมาแสดงหลักฐาน ลองมาดูกันว่าจะเริ่มต้นก้าวสู่การเป็น SMEs ที่มั่นคง ง่ายต่อการขอสินเชื่อจากธนาคารนั้น ต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ดูน่าเชื่อถือกันบ้าง ?

ทำไมต้องเป็น “บัญชีเล่มเดียว” ?

เรื่องการวางระบบบัญชีของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางให้ทำบัญชีเป็นแบบบัญชีเล่มเดียวในตอนนี้ กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำการศึกษาและให้ความสนใจกันอย่างจริงจัง เพราะอย่างที่บอกไป ภายในปี 62 การขอสินเชื่อกับธนาคารจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นการยื่นบัญชีเล่มเดียวกันกับที่ยื่นกับกรมสรรพากรเท่านั้น ส่วนบัญชีแบบหลายเล่มในตอนนี้ จะกลายเป็นข้อมูลล้าสมัย เอาไปใช้งานสร้างความน่าเชื่อถือไม่ได้แล้วเมื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเต็มรูปแบบ

เหตุผลที่มีการทำบัญชีเล่มเดียวเกิดขึ้น เป็นแนวคิดของรัฐบาล เพื่อให้มีความทันสมัย ในขณะเดียวกันยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ต้องการกู้เงินอีกด้วย เพราะการจัดทำงบการเงินแบบนี้ จะสะท้อนเรื่องสภาพการเงินที่แท้จริงแบบ ตรงไปตรงมา ทำให้มองเห็นถึงความโปร่งใสของธุรกิจที่ชัดเจน ทำให้ธนาคารตัดสินใจง่ายขึ้นในการที่จะปล่อยสินเชื่อ

บัญชีเล่มนี้ก็เหมือนตัวช่วยให้ผู้ประกอบการมีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นการอ้างอิงข้อมูลจากความจริง สิ่งที่เป็นข้อดีเหนือไปกว่านั้นก็คือช่วยทำให้คนทำธุรกิจสามารถประเมินความเป็นไประหว่างอดีต ปัจจุบัน และแผนในอนาคตสำหรับวางแผนบริหารธุรกิจของตัวเองให้ดำเนินไปในทิศทางดีขึ้น

ต้องการขอสินเชื่อธนาคาร ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวให้อย่างไร ?

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินสินเชื่อจากธนาคาร จะต้องจัดเตรียมบัญชีให้พร้อมดูน่าเชื่อถือ โดยธนาคารจะดูงบการเงินย้อนหลัง 3 ปีเป็นอย่างน้อย ใครอยากให้ธนาคารปล่อยกู้แบบง่าย ๆ ลองมาดูวิธีเตรียมตัวด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ ที่รับรองว่าเป็นประโยชน์กับเจ้าของธุรกิจอย่างแน่นอน

1.เก็บเอกสารการค้าไว้ให้ดี – เอกสารการค้าที่แสดงรายรับและรายจ่ายภายในบริษัทของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของบัญชีซื้อหรือขาย รวมทั้งสำเนาใบกำกับภาษี ใบเสร็จซื้อและรับเงิน ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ธนาคารจะให้ความสำคัญ เพราะถือว่าเป็นเงินหมุนเวียนในบัญชีที่เห็นได้ชัดเจน ผู้ประกอบการควรเก็บเอกสารเหล่านี้เอาไว้ให้ดี

2.ทำให้บัญชีเดินอย่างสม่ำเสมอ – การเดินบัญชีเป็นหัวใจหลักของการขอสินเชื่ออยู่แล้ว ดังนั้นหากผู้ประกอบการต้องการให้ธนาคารอนุมัติสินเชื่อแบบง่าย ๆ ก็ควรหมั่นรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอให้ได้ทุกเดือน ทั้งหมดนี้จะเป็นประวัติที่ธนาคารจะเอาไปวิเคราะห์ถึงสภาพคล่องของธุรกิจ

3.อย่าทำให้เสียเครดิต – ผู้ประกอบการที่มีเครดิตดี ย่อมทำให้ธนาคารสบายใจที่จะปล่อยสินเชื่อให้ ดังนั้นอย่าพยายามจ่ายหนี้เกินกำหนดเวลา ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทหรือของส่วนบุคคล เพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบด้านการเงิน และพฤติกรรมการบริหารเงินในบริษัทที่จะส่งผลต่อการพิจารณาว่าธนาคารจะให้หรือไม่ให้สินเชื่อ

4.มีแผนธุรกิจเอาไว้ให้ธนาคารพิจารณา – ก่อนไปขอสินเชื่อ อย่าลืมวางแผนธุรกิจให้ดี ซึ่งการนำเสนอกับธนาคารจะเป็นตัวเลขการเงินโดยประมาณว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการดำเนินธุรกิจ ความเป็นไปได้ของรายได้ต่อปี และมีหลักประกันอะไรที่น่าเชื่อถืออยู่บ้าง ธนาคารจะดูวงเงินที่้เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นภาระหนี้สินในระยะยาวกับผู้ประกอบการ

5.ยื่นงบการเงินด้วยบัญชีเล่มเดียว – โอกาสสำคัญที่ธนาคารจะปล่อยกู้คือการยื่นบัญชีเล่มเดียวให้ธนาคารเอาไปใช้ประกอบการพิจารณา ข้อมูลทั้งหมดในเล่มจะเป็นการเคลื่อนไหวของเงินภายในธุรกิจไม่ว่าจะเข้าหรือออก ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารเลือกวงเงินที่เหมาะสมให้ได้ การอนุมัติก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิมด้วย

เพียงการปรับตัวเล็กๆ น้อยๆ เท่านี้ ก็จะทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นประโยชน์ของการทำบัญชีเล่มเดียวได้มากขึ้นแล้ว ซึ่งยังเป็นประโยชน์ในการวางแผนบัญชีในอนาคตที่ดีต่อบริษัท สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่กำลังสนใจจะจัดทำบัญชีเล่มเดียว เพื่อให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และได้รับการปล่อยสินเชื่อที่ง่ายขึ้นจากธนาคาร ลองเข้ามาติดต่อสอบถามกับ Scholar Accounting   เพื่อรับฟังคำแนะนำดี ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำบัญชี รับรองว่าคุณจะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการเตรียมตัวจัดทำสมุดบัญชีเล่มเดียวเพื่อขอรับการอนุมัติสินเชื่อที่ง่ายขึ้นจากธนาคารอย่างแน่นอน