แนวทางการขยายธุรกิจขนาดเล็ก

ในตอนเริ่มต้นวางแผนธุรกิจนั้น เชื่อได้ว่าเจ้าของธุรกิจทุกคนจะต้องคาดหวังไว้ว่าธุรกิจจะต้องประสบความสำเร็จ ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นนั้นผู้ประกอบการทุกคนจึงต้องเขียนแผนธุรกิจเป็นอย่างดี มีการวางระบบบัญชี, วางแผนภาษีในการดำเนินกิจการอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนี้ การทำธุรกิจยังต้องมีการจัดการด้านการขายและการตลาดเพื่อให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ซึ่งความท้าทายอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการก็คือการขยายขนาดของธุรกิจที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะการเติบโตของธุรกิจไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่ต้องอาศัยความพยายามอย่างต่อเนื่องและใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการขยายธุรกิจที่มีดังต่อไปนี้

  1. ทำความเข้าใจลูกค้าให้ดี การที่ผู้ประกอบการจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของลูกค้าและเกิดความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายอย่างดีที่สุดก่อน โดยหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็คือการสำรวจและการวิจัยทางด้านการตลาด ผู้ประกอบการควรสำรวจความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างเต็มที่ แม้ว่าบางความคิดเห็นจะฟังดูโหดร้ายแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด เพื่อที่จะทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ยิ่งกว่านั้นมันจะช่วยทำให้บริษัทมองเห็นถึงจุดอ่อนของตนเองและเริ่มทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะส่งผลเสียหายหลายอย่างตามมาในภายหลัง
  2. สำรวจคู่แข่งและสถานการณ์การแข่งขันในตลาด วิธีการหนึ่งในการขยายขนาดธุรกิจอย่างรวดเร็วก็คือการเรียนรู้จากคู่แข่ง โดยผู้ประกอบการสามารถใช้การทดสอบเชิงเปรียบเทียบ เช่น เปรียบเทียบเว็บไซต์ของบริษัทที่มีการทำธุรกิจคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับธุรกิจของเรา โดยการใช้เครื่องมือเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเปรียบเทียบการออกแบบเว็บไซต์, เนื้อหา, ข้อความที่ใช้ รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ อย่างเช่น ช่องทางการทำตลาดเพื่อให้รู้ว่ากลยุทธ์ใดที่ใช้แล้วได้ผลและประสบความสำเร็จมากที่สุด จากนั้นจึงนำรายละเอียดของข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวมาวางแผนธุรกิจของตนเอง ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการขยายธุรกิจที่ทำได้รวดเร็วที่สุดและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเพราะกลยุทธ์ที่เลือกนำมาใช้นั้นได้รับการพิสูจน์จากบริษัทอื่นมาแล้วว่าใช้ได้ผลจริง
  3. ใช้ Social media ให้เป็นประโยชน์ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในทุกวันนี้ Social media มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อการรับรู้และความคิดของผู้คน ดังนั้นมันจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการส่งต่อความคิดหรือเนื้อหาที่ธุรกิจต้องการนำเสนอไปยังผู้คนหลายร้อยหลายพันคนได้ในเพียงครั้งเดียวโดยที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยมากเมื่อเทียบกับการทุ่มงบทำการตลาดแบบอื่น ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีการวางแผนธุรกิจเพื่อให้บริษัท, สินค้า และผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ในกระแสของ Social media อยู่เสมอ เพื่อกระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่จะทำให้การขยายธุรกิจเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมากขึ้น วิธีการที่ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้กันก็คือการสร้าง Account ในแพลตฟอร์ม Social media ต่าง ๆ เพื่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด รวมถึงการใช้ Influencer หรือคนที่มีอิทธิพลใน Social media มาช่วยนำเสนอสินค้าและบริการซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจและเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้างซึ่งจะช่วยให้ขยายขนาดกิจการได้อย่างรวดเร็ว
  4. เพิ่มทุนในการดำเนินกิจการ การจะขยายขนาดของธุรกิจขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มีการเติบโตมากขึ้นนั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเงินทุน ที่ต้องใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้มากขึ้น, นำเงินไปจ้างพนักงาน, ปรับปรุงพื้นที่ขาย และขยายสาขาใหม่เพื่อรองรับลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เงินทุนในการดำเนินการ ซึ่งวิธีการหาเงินทุนในการขยายกิจการทำได้ทั้งการนำผลกำไรที่ได้มาใช้ในการขยายกิจการ และอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันมากก็คือการขอสินเชื่อหรือกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทจะต้องมีการวางแผนบัญชีเพื่อให้รายการทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการเดินบัญชีที่สม่ำเสมอ  และมีการวางแผนภาษีเพื่อการยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถาบันการเงินที่จะทำให้การอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจขนาดเล็กเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้บริการที่ปรึกษาบัญชีเพื่อให้ระบบบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ สามารถนำไปยื่นของสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อนำเงินมาลงทุนเพิ่มได้

แนวทางการขยายธุรกิจขนาดเล็กนั้นสามารถทำได้ด้วยกันหลายวิธี ทั้งการวางแผนขยายธุรกิจด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายและเป็นโอกาสในการทำให้ธุรกิจมีการเติบโตมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการวางแผนการตลาดและการใช้ Social media ให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งการขอเพิ่มทุนในการขยายกิจการด้วยการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน  ซึ่งวิธีการหลังนี้ผู้ประกอบการต้องมีการวางแผนธุรกิจและมีการวางระบบบัญชีที่ถูกต้อง เพื่อให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือและหากต้องการเพิ่มเงินทุนเพื่อการขยายกิจการโดยการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินผ่านได้อย่างง่ายดาย

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการขยายธุรกิจ ลองเข้ามาติดต่อสอบถามกับทีมงานของ Scholar Accounting กันดูก่อน รับรองว่าคุณจะได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน