สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

logo_depthai eleaen_dept

สำหรับผู้ประกอปการที่มีความประสงค์ที่จะเรียนรู้ด้านการส่งออก
ถ้าท่านต้องการสมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเบอร์โทรศัพท์ 089-007-0622
แฟกซ์ 02-5115501,02-5131904,02-5122223
E-mail :elearning@ditp.go.th

 

 

 

 

ข้อมูลการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศlogo