ตรวจสอบการยื่นแบบแสดงรายการ การเสียภาษี

 

เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯได้ดำเนินการตรวจสอบการชำระภาษีของบริษัทว่าได้ยื่นครบถ้วนสมบูรณ์

โดยคุณลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรหัสผ่านการตรวจสอบได้ที่ฝ่ายบัญชี 02 184 5136 หรือเมลล์  admin@scholaraccounting.com

ตรวจสอบใบเสร็จการยื่นชำระภาษีได้ที่ คลิ๊ก >>>>