ข้อมูลเศรษฐกิจ สำหรับเตรียมเปิด AEC

 

คู่มือ AEC จากภาครัฐ

– ถนนสู่ AEC เพื่อ SMEs ไทย      สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-การใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้า SME    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

-คู่มือการลงุทนใน CLMV    (Thai Garment Manufacturers Association)

– ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ฉบับเกษตรกร)    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

– ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ฉบับประชาชน)    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

– ถาม-ตอบ รอบรู้ AEC 360 ° กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

– AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

– ฉันและเธอ เราคืออาเซียน (การ์ตูน)     กรมประชาสัมพันธ์

– กฎบัตรอาเชียน      Asean Summit

– การสร้าง AEC  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

– ประเทศไทยกับอาเซียน      กรมประชาสัมพันธ์

– AEC Fact Book (ยุทธศาสตร์ AEC)      กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

– Sensitive List (รายการสินค้าอ่อนไหว เวอร์ชั่นภาษาไทย)      ASEAN Website

 

คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศต่างๆในอาเซียนทั้ง 8 ประเทศ จากกรมส่งเสริมการส่งออก

– คู่มือการค้าการลงทุนประเทศพม่า
– คู่มือการค้าการลงทุนประเทศกัมพูชา
– คู่มือการค้าการลงทุนประเทศอินโดนีเซีย
– คู่มือการค้าการลงทุนประเทศลาว
– คู่มือการค้าการลงทุนประเทศมาเลเซีย
– คู่มือการค้าการลงทุนประเทศฟิลิปปินส์
– คู่มือการค้าการลงทุนประเทศสิงคโปร์
– คู่มือการค้าการลงทุนประเทศเวียดนาม
– คู่มือการค้าการลงทุนประเทศอินเดีย

 

ศูนย์รวมข้อมูล AEC ของไทย

อื่นๆ คลิ๊ก >>>